Aangifteplichtige ziekten

 

Aangifteplichtige ziekten

 

ACHTERGROND

De meldingsplicht schrijft voor dat artsen en medisch microbiologische laboratoria bepaalde infectieziekten melden aan de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). In overleg met de behandelaar (aanvrager diagnostiek) wordt er contact met de cliënt opgenomen. De GGD spoort de bron van de infectie op, en gaat na of contacten van de patiënt risico lopen op een besmetting. Daarna kan de GGD maatregelen nemen ter bescherming van contacten en ter preventie van verspreiding van de ziekte.

 

MELDPUNT INFECTIEZIEKTEN GGD TWENTE

- tijdens kantooruren: 053 - 487 6840

- buiten kantooruren: 053 - 487 6888

 

INDELING 

In Nederland zijn 43 infectieziekten meldingsplichtig; verdeeld over de groepen A, B1, B2 en C. Deze indeling is gebaseerd op de mate waarin dwingende maatregelen opgelegd kunnen worden om de bevolking te beschermen.

Voor meer informatie zie http://www.rivm.nl/Onderwerpen/M/Meldingsplicht_infectieziekten/Welke_infectieziekten_zijn_meldingsplichtig.

 

Groep A:  bij vermoeden van de diagnose direct melden aan de arts infectieziektenbestrijding van de GGD.

Groep B1: bij vermoeden (of vaststellen) van de diagnose binnen 24 uur melden aan de arts infectieziektenbestrijding van de GGD.

Groep B2: na vaststellen van de diagnose binnen een werkdag melden aan de arts infectieziektenbestrijding van de GGD.

Groep C: na vaststellen van de diagnose binnen een werkdag melden aan de arts infectieziektenbestrijding van de GGD.

 

De volgende situaties dienen ook gemeld te worden:

  • ongewone verheffing van een ziekte van duidelijk infectieuze aard binnen een instelling, eventueel ook vast te stellen door een leek. (volgens het artikel 26 van de wet publieke gezondheid).
  • ongewone verheffing van een infectieziekte, opgemerkt door een huisarts, specialist of laboratorium. 
  • mens-op-mens overdraagbare infectieziekte, waarvan de oorzaak niet vastgesteld kan worden.

 

BRON

Melden van infectieziekten conform de Wet publieke gezondheid (2008) RIVM.pdf