Therapeutic Drug Monitoring

Therapeutic Drug Monitoring

Spiegelbepaling van antimicrobiele en antifungale therapie gebeurt volgens de landelijke protocollen op www.tdm-monografie.org

De gebruikelijke referentiewaarden voor veel voorkomende antibiotica zijn:

 

Gentamicine:

volwassenen, sepsis/IC-patiënten:

top: 15-20 mg/l, dal: <0.5-1 mg/l

endocarditis (i.c.m. β-lactam-antibiotica):

dal: <0.5-1 mg/l 

 

Tobramycine:

volwassenen, sepsis/IC-patiënten:

top: 15-20 mg/l, dal: <0.5-1 mg/l

 

Vancomycine:

volwassenen, intermitterend infuus:

dal: 15-20 mg/l

volwassenen, continu infuus:

punt: 15-25 mg/l

 

Fluconazol (bij systemische infecties in risicopatienten):

volwassenen:

dal: 10-30 mg/l

 

Voriconazol:

Pulmonale aspergillose(therapie)

dal: 1 mg/l - 6 mg/l 

Moeilijk penetrabel gebied zoals cerebrale infectie, sinusinfectie

dal: 2 mg/l - 6 mg/L

Bij leverfunctiestoornis is het advies de bovengrens te verlagen naar 4 mg/L

 

Voor extra achtergrondinformatie en spiegelinformatie bij bijzondere patiëntgroepen wordt verwezen naar www.tdm-monografie.org