Penicilline-allergie

Omschrijving:

PENICILLINE-ALLERGIE

Van de patienten die een beta-lactam allergie melden blijkt slechts 10% een IgE-gemedieerde allergie te hebben. Door het achterhalen van een goede beschrijving van de vermeende allergische reactie kan al een grootdeel van de allergieen worden verworpen. Bij daadwerkelijk een verdenking op een allergische reactie dient onderscheid te worden gemaakt tussen acute IgE gemedieerde allergie en de vertraagde type IV reactie.

 

Type I (IgE-gemedieerde) penicilline-allergie (directe & versnelde reactie):

Definitie: acuut (1-2 uur na inname) optredende symptomen als hypotensie, kortademigheid, angio-oedeem en uticaria.

NIET toegestaan: alle breed-en smalspectrum penicillines en hun combinatiepreparaten, cefalosporinen en carbapenems. 

WEL toegestaan: niet- ß-lactam antibiotica, monobactams.

Bij urgente klinische situaties kan een derde generatie cephalosporine gebruikt worden mits voorafgaande allergische reactie mild was.

Indien strikte indicatie voor beta-lactam antibiotica kan in overleg met allergoloog/dermatoloog een huidtest worden verricht. 

 

Type IV (T-cel-gemedieerde) penicilline-allergie (vertraagde reactie):

Definitie: laat (> 24 uur na inname) optredende jeukende (klein- tot grootvlekkige) huiduitslag zonder systemische verschijnselen.

NIET toegestaan: alle breed-en smalspectrum penicillines en hun combinatiepreparaten.

WEL toegestaan: cefalosporinen en carbapenems, niet- ß-lactam antibiotica, monobactams.

Indien strikte indicatie voor beta-lactam antibiotica kan, indien een type I reactie is uitgesloten, in overleg een (eenmalige) provocatie dosis worden gegeven.

 

Overige type penicilline-allergie (vertraagde reactie):

Deze zijn zeldzaam en zijn meestal geassocieerd met langdurig, hoog gedoseerde therapie.

Beleid ten aanzien van toestaan gebruik van beta-lactam antibiotica is gelijk aan type IV penicilline-allergie. 

 

Bron:

Antibiotische Therapie Erasmus MC, Roterdam; 2002

Diagnostiek van betalactamantibiotica-allergie Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7306

Beleid en antibioticakeuze bij patiënten met een allergie voor penicilline Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:336-41