Antifungale profylaxe

Opmerkingen

Hematologische maligniteiten en beenmerg- of stamceltransplantatie. Indicatie afhankelijk van de locale incidentie van invasieve aspergillose en de patiëntenpopulatie.

Bij patiënten met neutropenie na chemotherapie voor een AML/MDS of HSCT eventueel: posaconazol: bij voorkeur tabletten, eerste dag 2 x 300 mg, daarna 300 mg 1 dd po; eventueel suspensie 200 mg 3 dd po.

Chronische granulomateuze ziekte (CGD) itraconazol 10 mg/kg/d (max. 200 mg 2 dd) po.

Bronnen

Categorie
Metadata

Swab vid: G-8820.2
Bijgewerkt: 09/03/2015 - 14:14
Status: Published