urologische ingrepen

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Opmerking:

cystoscopie en urodynamisch onderzoek: geen profylaxe

Opmerking: extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL): geen profylaxe
Opmerking: open/laparoscopische ingrepen zonder opening van de urinewegen (incl. nefrectomie): geen profylaxe

Opmerkingen

Bij schone ingrepen: in principe geen profylaxe, indien steriele urine.

Bij niet-steriele urine: start vooraf met behandeling op geleide van kweek (therapie)

Bij kolonisatie met een micro-organisme dat resistent is voor bovengenoemde middelen overleg met arts-microbioloog

 

INDICATIES
 
- ingrepen aan de urinewegen met risico verhogende factoren zoals implantatie van kunstmateriaal: cefazoline iv
 
- ingrepen waarbij de darm wordt geopend: cefazoline iv  + metronidazol iv
 
- prostaatbiopsie: zie lokaal beleid
 

STANDAARD DOSERING

- cefazoline iv 2000mg*, herhalen bij operatieduur > 4 uur

- metronidazol iv 500mg, herhalen bij operatieduur > 8 uur

- clindamycine iv 600mg, herhalen bij operatieduur > 8 uur

- vancomycine iv 1000mg#, herhalen bij operatieduur > 12 uur 

* bij wondsluiting binnen 1 uur na toedining cefazoline iv kan worden volstaan met 1000mg

# starten tot 120 minuten voor de ingreep gezien de benodigde inlooptijd

 

AANGEPASTE DOSERING OBESITAS

- cefazoline iv 3000mg (BMI > 40)

- metronidazol iv 500mg (geen aanpassing)

- clindamycine iv 900mg (gewicht > 180kg)

- vancomycine iv 10mg/kg (gewicht > 100kg)

Zie standaard dosering schema voor de indicaties voor het herhaald toedienen van profylaxe bij een verlende operatieduur.

Bronnen

Categorie
Metadata

Swab vid: G-8751.2
Bijgewerkt: 06/15/2019 - 12:35
Status: Published