urologische ingrepen

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Opmerking:

cystoscopie en urodynamisch onderzoek: geen profylaxe

Opmerking: extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL): geen profylaxe
Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg eenmalig

Opmerking:

transurethrale resectie blaastumor: bij grote of meerdere tumoren en necrotische tumoren

Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg eenmalig

Opmerking:

ureterorenoscopie, percutane nefrolithotripsie

Medicatie:

ciprofloxacine iv 400mg eenmalig

of

ciprofloxacine po 500mg eenmalig

Opmerking:

prostaatbiopt

Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg eenmalig

Opmerking: TURP
Opmerking: open/laparoscopische ingrepen zonder opening van de urinewegen (incl. nefrectomie): geen profylaxe
Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg eenmalig

Opmerking: open/laparoscopische ingrepen met opening van de urinewegen, en bij inbrengen prothesen (penis, sfincter, testis)
Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg eenmalig

+

metronidazol iv 500mg eenmalig

Opmerking: open/laparoscopische ingrepen met opening van de urinewegen en gebruik darmweefsel

Opmerkingen

Bij schone ingrepen: in principe geen profylaxe, indien steriele urine.

Bij niet-steriele urine: start vooraf met behandeling op geleide van kweek (therapie)

Bij kolonisatie met een micro-organisme dat resistent is voor bovengenoemde middelen overleg met arts-microbioloo

ALLERGIE

Bij IgE-gemedieerde penicilline-allergie (anafylaxie):

- ciprofloxacine iv 400mg

of

- gentamicine iv 6-7mg/kg

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-8751.2
Bijgewerkt: 09/28/2020 - 14:32
Status: Published