plastische chirurgie

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Opmerking: dermatochirurgie: in principe geen profylaxe
Opmerking:

schone ingrepen: in principe geen profylaxe

Medicatie:

cefazoline iv eenmalig

Opmerking: bij schoon-besmette procedures, mammacarcinoom-procedures en schone ingrepen met implantatie van prothesen

Opmerkingen

STANDAARD DOSERING

- cefazoline iv 2000mg*, herhalen bij operatieduur > 4 uur

- clindamycine iv 600mg, herhalen bij operatieduur > 8 uur

- vancomycine iv 1000mg#, herhalen bij operatieduur > 12 uur 

* bij wondsluiting binnen 1 uur na toedining cefazoline iv kan worden volstaan met 1000mg

# starten tot 120 minuten voor de ingreep gezien de benodigde inlooptijd

 

AANGEPASTE DOSERING OBESITAS

- cefazoline iv 3000mg (BMI > 40)

- clindamycine iv 900mg (gewicht > 180kg)

- vancomycine iv 10mg/kg (gewicht > 100kg)

Zie standaard dosering schema voor de indicaties voor het herhaald toedienen van profylaxe bij een verlende operatieduur.

 

ALLERGIE

Bij IgE-gemedieerde penicilline-allergie (anafylaxie): clindamycine iv of vancomycine iv

 

Bronnen

  1. SWAB Guideline V - Perioperatieve antibiotische profylaxe
  2. http://www.nvdv.nl/wp-content/uploads/2014/08/Richtlijn-infectiepreventie-maatregelen-bij-dermatochirurgische-ingrepen-2017.pdf

    Richtlijn Infectiepreventie maatregelen bij dermatochirurgische ingrepen. Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie, 2017

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-8723.3
Bijgewerkt: 06/15/2019 - 12:18
Status: Published