cystitis

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

nitrofurantoine po 100mg 2dd 5 dagen

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

fosfomycine po 3g eenmalig

Opmerking:

< 50 kg: 2 gram

Prioriteit:
3e keus
Medicatie:

trimethoprim po 300mg 1dd 3 dagen

Opmerkingen

ALGEMEEN

In huisartsenpraktijk kan een bij gezonde niet-zwangere vrouwen met een cystitis een expectatief beleid (ruim drinken en zonodig pijnstilling)gevoerd worden, met eventueel een ‘uitgesteld recept’.

BEHANDELING

Bij verhoogd risico op gecompliceerd beloop:
- tenminste 7 dagen behandelen met nitrofurantoine of trimethoprim
- eenmalige gift met fosfomycine niet onderzocht bij risicogroepen
 
Bij zwangere:
- nitrofurantoïne mag vanaf enkele dagen voor de uitgerekende datum niet worden voorgeschreven
- trimethoprim is geen voorkeursmiddel, maar kan zo nodig wel toegepast worden buiten het eerste trimester 
- fosfomycine is geen voorkeursmiddel, maar kan zo nodig wel toegepast worden buiten het eerste trimester 

NB Fosfomycine: 2 uur na de maaltijd, bij voorkeur voor de nacht. 

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-8394.3
Bijgewerkt: 08/29/2019 - 15:24
Status: Published