gonorroe

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

ceftriaxon intramusculair 500mg eenmalig

Medicatie:

ceftriaxon iv 1000mg 1dd

gevolgd door

ciprofloxacine po 500mg 2dd

Opmerking: Gedissemineerde infectie; bij verbetering en bewezen gevoeligheid switch naar cipro; totale behandelduur 7 dagen
≥ 18 jaar

Indicaties: Betalactam allergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

ciprofloxacine po 500mg eenmalig

Opmerking: Alleen bij bewezen gevoeligheid voor cipro
Medicatie:

azitromycine po 2000mg eenmalig

Opmerking: Bij ontbreken resistentiepatroon, en abs. contraindic ceftriaxon

Opmerkingen

Indien C. trachomatis-infectie niet is uitgesloten: azitromycine po 1000mg eenmalig toevoegen.

Bronnen

  1. https://www.soaaids.nl/sites/default/files/multidisciplinair-richtlijn-soa-2018-update-2019.pdf

    Multidisciplinaire Richtlijn Seksueel Overdraagbare Aandoeningen, update 2019

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-8129.5
Bijgewerkt: 08/23/2019 - 10:26
Status: Published