Salmonella typhi - buiktyphus

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

ciprofloxacine po 500mg 2dd 14 dagen

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 1dd 14 dagen

Medicatie:

azitromycine po 1000mg 1dd 7 dagen

Opmerking: Midden en Z.O. Azie

Opmerkingen

MELDINGSPLICHTGE ZIEKTE

Meldingsplichtige ziekte groep B2. Voor meer informatie zie: link

BIJZONDERHEDEN

Bacteriologische nacontrole is noodzakelijk aangezien een klein aantal van de patiënten langdurig drager blijft en dan een zeer goede persoonlijke hygiëne moet handhaven. Hiervoor moeten drie feceskweken met een interval van tenminste één dag (afgenomen tenminste drie weken na de laatste koortsdag en tenminste twee weken na het beëindigen van eventuele antibiotische therapie) worden afgenomen. Voor behandeling van dragerschap zie: link

Bronnen

  1. Behandeling Importziekten, P.A. Kager (ed), AMC, Amsterdam, 2004; update 2013

  2. http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=rivmp%3A10932&type=org&disposition=inline&ns_nc=1

    Aangifteplichtige ziekten

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-8057.1
Bijgewerkt: 07/24/2015 - 14:25
Status: Published