hospital-acquired pneumonie

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

piperacilline/tazobactam iv 4000/500mg 3dd 5 tot 14 dagen

Opmerkingen

Behandelduur bij VAP maximaal 8 dagen.

Bij antibiotische keuze rekening houden met kolonisatie/eerdere kweken.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-7578.3
Bijgewerkt: 09/02/2015 - 14:56
Status: Published