osteomyelitis acuta - onbekende verwekker

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

flucloxacilline iv 1000mg 6dd 4 tot 6 weken

+

aminoglycoside iv 1dd 3 tot 5 dagen

Medicatie:

ceftazidim iv 2000mg 3dd

+

tobramycine iv 5mg/kg 1dd

Opmerking:

Bij punctieverwonding (spijker)

Opmerkingen

Vóór start van de therapie bloedkweken afnemen en -indien mogelijk- diepe biopten voor kweek.

Flucloxacilline: continue intraveneuze toediening heeft de voorkeur; indien > 80kg: flucloxacilline iv ophogen tot max. 12g.

Na 2 weken, op geleide van kweek uitslagen, eventueel behandeling omzetten naar oraal.

 

Bij vertraagde penicilline-allergie (rash, geen anafylaxie): cefazoline iv 1000mg 4dd + gentamicine iv 1dd

Bij IgE-gemedieerde penicilline-allergie (anafylaxie): clindamycine iv 600mg 4dd + gentamicine iv 1dd 

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-6592.3
Bijgewerkt: 12/02/2015 - 14:52
Status: Published