osteomyelitis - chronisch - S.aureus

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

flucloxacilline iv 1000mg 6dd minimaal 14 dagen

gevolgd door

clindamycine po 600mg 3dd minimaal 4 weken

Medicatie:

cefazoline iv 1g 4dd 2 weken

gevolgd door

clindamycine po 600mg 3dd minimaal 4 weken

Opmerking:

Bij niet-IgE gemedieerde penicilline-allergie

Opmerkingen

Indien > 80kg: flucloxacilline iv ophogen tot maximaal 2000mg 6dd.

Fucloxacilline iv als continue toediening heeft de voorkeur.

Primair chirurgisch; antibiotica op geleide kweek

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-6571.2
Bijgewerkt: 08/28/2015 - 17:38
Status: Published