arthritis, septisch - streptokokken

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

benzylpenicilline iv 1milj. IU 6dd 2 weken

gevolgd door

clindamycine po 600mg 3dd 2 tot 4 weken

Medicatie:

cefazoline iv 1g 4dd 2 weken

gevolgd door

clindamycine po 600mg 3dd 2 tot 4 weken

Opmerking:

Bij niet-IgE gemedieerde penicilline-allergie

Opmerkingen

Benzylpenicilline : continue intraveneuze toediening heeft de voorkeur; indien > 80kg: Benzylpenicilline iv ophogen tot max. 12milj. IU.

Na 2 weken, op geleide van kweek uitslagen, eventueel behandeling omzetten naar clindamycine po 600mg 3dd.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-6563.2
Bijgewerkt: 09/11/2015 - 17:15
Status: Published