arthritis, septisch - S.aureus

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

flucloxacilline iv 1000mg 6dd 2 weken

gevolgd door

clindamycine po 600mg 3dd 2 tot 4 weken

Medicatie:

cefazoline iv 1g 4dd 2 weken

gevolgd door

clindamycine po 600mg 3dd 2 tot 4 weken

Opmerking:

Bij niet-IgE gemedieerde penicilline-allergie

Opmerkingen

Flucloxacilline: continue intraveneuze toediening heeft de voorkeur; indien > 80kg: flucloxacilline iv ophogen tot max. 12gr.

Na 2 weken, op geleide van kweek uitslagen, eventueel behandeling omzetten naar clindamycine po 600mg 3dd, 6 weken. 

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-6545.2
Bijgewerkt: 09/11/2015 - 17:05
Status: Published