arthritis, septisch - onbekende verwekker

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

flucloxacilline iv 1000mg 6dd 4 tot 6 weken

+

aminoglycoside iv 1dd maximaal 3 dagen

Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg 3dd 4 tot 6 weken

+

aminoglycoside iv 1dd maximaal 3 dagen

Opmerking:

Alternatief bij niet-IgE gemedieerde penicilline-allergie 

Opmerkingen

Evt. switch naar oraal na 2 weken intraveneuze therapie aan de hand van de kweekuitslagen

ALGEMEEN

Vóór start van de therapie bloedkweken afnemen en een diagnostische punctie van het gewricht voor Gram-preparaat en kweek. Bij voldoende materiaal ook gewrichtsvocht direct in aerobe bloedkweekfles.

Bij verdenking Neisseria gonorrhoeae (gonokok) dit specifiek op de aanvraag vermelden en urogenitale diagnostiek afnemen.

 

BEHANDELING

Na 2 weken, op geleide van kweek uitslagen, eventueel behandeling omzetten naar oraal. 

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-6501.3
Bijgewerkt: 08/26/2019 - 17:14
Status: Published