arthritis, septisch - gonokokken

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 1dd 7 tot 10 dagen

Opmerking:

Evt switch ciprofloxacine oraal bij bewezen gevoeligheid

Medicatie:

benzylpenicilline iv 1milj. IU 6dd 7 tot 10 dagen

Opmerking:

Indien penicilline gevoelig. Evt switch ciprofloxacine oraal bij bewezen gevoeligheid.

Opmerkingen

Na 48 uur, op geleide van kweek uitslagen, eventueel behandeling omzetten naar ciprofloxacine po 500mg 2dd, 7-10 dagen.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-6479.2
Bijgewerkt: 12/02/2015 - 14:20
Status: Published