orthopedische ingrepen

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

cefazoline iv eenmalig

Opmerking:

implantatie van prothesen of andere vreemde lichamen

ingrepen aan de wervelkolom

Opmerkingen

Mupriocine neuszalf toevoegen bij bekende S. aureus dragers. 

 

STANDAARD DOSERING

- cefazoline iv 2000mg*, herhalen bij operatieduur > 4 uur

- clindamycine iv 600mg, herhalen bij operatieduur > 8 uur

- vancomycine iv 1000mg#, herhalen bij operatieduur > 12 uur 

* bij wondsluiting binnen 1 uur na toedining cefazoline iv kan worden volstaan met 1000mg

# starten tot 120 minuten voor de ingreep gezien de benodigde inlooptijd

 

AANGEPASTE DOSERING OBESITAS

- cefazoline iv 3000mg (BMI > 40)

- clindamycine iv 900mg (gewicht > 180kg)

- vancomycine iv 10mg/kg (gewicht > 100kg)

Zie standaard dosering schema voor de indicaties voor het herhaald toedienen van profylaxe bij een verlende operatieduur.

 

ALLERGIE

Bij IgE-gemedieerde penicilline-allergie (anafylaxie): clindamycine iv of vancomycine iv

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-497919.1
Bijgewerkt: 06/15/2019 - 12:23
Status: Published