Pneumocystis jirovecii profylaxe

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

cotrimoxazol (sulfamethoxazol + trimethoprim) po 480mg 1dd

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

dapsone po 100mg 1dd

Medicatie:

atovaquon po 1500mg 1dd

Medicatie:

pentamidine inhalatie 300mg 1 per 4 weken

Opmerkingen

Vermijd het gebruik van dapsone bij patienten met G6PD deficientie, i.v.m. hemolytische anemie.

Indien ook een indicatie voor Toxoplasma gondii profylaxe bestaat, zie de profylaxe bij HIV-infectie.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-329373.1
Bijgewerkt: 05/23/2016 - 12:18
Status: Published