rabies

Opmerkingen

Risico-inschatting na blootstelling aan een mogelijk rabide dier vindt plaats in overleg met de GGD. 

 

Bij een hoog risico accident indien nooit eerder gevaccineerd:

Anti-rabiës immuunglobuline (MARIG) 20 IU/kg zoveel mogelijk rondom de wond de rest im, bij voorkeur in dezelfde extremiteit als waar de wond zich bevindt, maar nooit op dezelfde plaats als de actieve immunisatie, binnen 24-48 uur na beet.

Post-expositievaccinatie op dag 0,3,7,14,28.

Wondbehandeling en tetanusprofylaxe.

 

Bij een laag risico accident of eerder volledig gevaccineerd:

Post-expositievaccinatie op dag 0,3.

Wondbehandeling en tetanusprofylaxe.

 

Bij een laag of hoog accident indien immuungecompromiteerd: behandel als een onbeschermd hoog risico contact (zie boven).

 

 

 

NB: MARIG wordt na verzoek van de GGD verstrekt door het centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) van het RIVM.

 

Meldingsplichtige ziekte groep B1

Bronnen

Categorie
Metadata

Swab vid: G-281879.1
Bijgewerkt: 09/11/2015 - 13:31
Status: Published