urineweginfectie met tekenen van weefselinvasie - klinische behandeling

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd 10 tot 14 dagen

+

gentamicine iv 5mg/kg 1dd

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij zwangerschap

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 1dd 10 dagen

Opmerkingen

ALGEMEEN

Heroverweeg bij patiënten met een verblijfskatheter de indicatie hiervoor. Vervang bij patiënten met een nog bestaande indicatie de katheter voor het eind van de antibioticumkuur.

Bij zwangeren: na voltooien behandeling urine controleren. Wanneer een groep-B-streptokok gekweekt wordt bestaat de indicatie voor antibiotische profylaxe rond de baring.

 

BEHANDELING

Bij kolonisatie met een ESBL: therapie op geleide resistentiepatroon.

Op dag 3: orale vervolgtherapie (i.v-orale switch) op geleide resistentiepatroon.

 

Behandelduur:

- Vrouwen met ongecompliceerde pyelonefritis die met ciprofloxacine behandeld worden: 7 dagen

- Alle andere gecompliceerde UWI bij vrouwen: 10-14 dagen

- Alle gecompliceerde uwi bij mannen: 14 dagen

 

PENICILLINE-ALLERGIE

Bij vertraagde penicilline-allergie (rash, geen anafylaxie): ceftriaxon iv 2000 mg 1dd

Bij IgE-gemedieerde penicilline-allergie (anafylaxie): overleg dienstdoende arts-microbioloog

Zie ook: link naar beta-lactam antibiotica-allergie.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-262245.3
Bijgewerkt: 06/13/2019 - 10:39
Status: Published