urineweginfectie met tekenen van weefselinvasie - ambulante behandeling

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

ciprofloxacine po 500mg 2dd 10 tot 14 dagen

Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur po 500/125mg 3dd 10 tot 14 dagen

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

cotrimoxazol (sulfamethoxazol + trimethoprim) po 960mg 2dd 10 tot 14 dagen

Opmerkingen

ALGEMEEN

Verwijs volwassenen indien: zwangere; (vermoeden van) nierstenen.

Verwijs kinderen indien: jonger dan 1 maand.

Heroverweeg bij patiënten met een verblijfskatheter de indicatie hiervoor. Vervang bij patiënten met een nog bestaande indicatie de katheter voor het eind van de antibioticumkuur.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-261101.3
Bijgewerkt: 12/02/2015 - 14:02
Status: Published