Salmonella typhi - dragerschap

Advices

≥ 18 years
Priority Medication Remarks
Medication:

ciprofloxacine po 500mg 2dd 6 weeks

Comments

ALGEMEEN

Als er na zes weken nog uitscheiding van salmonellae plaatsvindt kan besloten worden tot dragerschapsbehandeling, gevolgd door een feceskweek 3 weken na het beëindigen van de kuur. Ook moet een echografie van de galblaas worden gedaan om eventuele galstenen op te sporen.

BEHANDELING

Resistentie tegen ciprofloxacine komt voor. Alternatief: cotrimoxazole po 960mg 2dd 6 weken.

 

Sources

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-8068.1
Updated: 07/24/2015 - 14:36
Status: Published