gastroenteritis - Vibrio cholerae

Advices

≥ 18 years
Priority Medication Remarks
Medication:

doxycycline po 300mg one-off

≥ 18 years

Indications: Bestaande zwangerschap

Priority Medication Remarks
Medication:

azitromycine po 1000mg one-off

Comments

BEHANDELING

Rehydratie is de hoeksteen van de behandeling en antibiotische therapie wordt aangeraden wanneer sprake is van matig ernstige / ernstige V. cholerae infecties. De keus van de antibiotische behandeling hangt in belangrijke mate af van lokale resistentie patronen. Met dit oogpunt wordt doxycycline als voorkeursbehandelingaanbevolen, echter ook macroliden, flouroquinolonen en co-trimoxazol zijn alle effectief gebleken.

MELDINGSPLICHTGE ZIEKTE

Meldingsplichtige ziekte groep B2. Voor meer informatie zie link

Sources

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-8033.2
Updated: 07/24/2015 - 11:17
Status: Published