gastroenteritis - onbekende verwekker

Advices

≥ 18 years
Priority Medication Remarks
Medication:

azitromycine po 500mg 1dd 3 days

Remarks: Community acquired diarree en diarree bij reizigers bij terugkeer in Nederland
Medication:

erytromycine iv 500mg 4dd

+

ciprofloxacine iv 400mg 2dd

Remarks: Community acquired diarree en diarree bij reizigers bij terugkeer in Nederland; i.v. behandeling nodig

Comments

BEHANDELING

Milde tot matig ernstige acute infectieuze diarree bij gezonde personen is over het algemeen een ‘self-limiting’ disease en behoeft in principe geen antibiotische behandeling. Empirische antibiotische behandeling is alleen geïndiceerd bij aanhoudende of hoge koorts, bij dysenterie, of als de patiënt immuungecompromitteerd is.

Sources

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-8003.2
Updated: 07/17/2015 - 16:49
Status: Published