gastroenteritis - E.coli spp.

Comments

ALGEMEEN

Een infectie met shigatoxine producerende E. coli (STEC), waartoe ook de enterohemorragische E. coli (EHEC) behoort, kan aanleiding geven tot diarree, hemorragische colitis en in sommige gevallen hemolytisch-uremisch syndroom (HUS).

BEHANDELING

Antibiotische behandeling lijkt geen gunstig effect te hebben op de duur van de diarree veroorzaakt door STEC. De relatie tussen antibioticagebruik en het ontstaan van HUS is niet eenduidig.

Het gebruik van loperamide dient te worden vermeden omdat het de kans op het ontwikkelen van systemische ziekte lijkt te vergroten.

MELDINGSPLICHT

STEC / EHEC-infectie is een meldingsplichtige ziekte groep B2.

Sources

Menu position
Metadata

Swab vid: G-7972.2
Updated: 06/19/2019 - 16:05
Status: Published