gastroenteritis - Dientamoeba fragilis

Advices

≥ 18 years

Contra-indications: Bestaande zwangerschap

Priority Medication Remarks
Priority:
1st choice
Medication:

clioquinol po 250mg 3dd 10 days

Remarks:

suspensie

≥ 18 years
Priority Medication Remarks
Priority:
2nd choice
Medication:

paromomycine po 500mg 3dd 7 days

Comments

BEHANDELING

Geadviseerd wordt om behandeling van een D. fragilis infectie slechts te overwegen bij langdurige klachten en bij uitsluiting van andere oorzaken.

Om accumulatie van clioquinol te voorkomen wordt, arbitrair, aanbevolen het gebruik van clioquinol te beperken tot maximaal 3 kuren per jaar, en een interval van minimaal 2 maanden aan te houden tussen de kuren.

Paromomycine is in Nederland niet geregistreerd maar is een zogeheten "ZFW-middel". Een artsenverklaring kan nodig zijn.

Sources

  1. SWAB Guideline XVIII - Acute infectieuze diarree
  2. Behandeling Importziekten, P.A. Kager (ed), AMC, Amsterdam, 2004; update 2013

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-7959.2
Updated: 12/02/2015 - 17:17
Status: Published