gastroenteritis - cryptosporidien

Comments

ALGEMEEN

Een infectie verloopt in veel gevallen asymptomatisch en in het algemeen heeft de ziekte bij immuun competente personen een mild beloop met een spontaan herstel binnen enkele weken. Persisterende en recidiverende diarree worden overigens wel beschreven.

 

 

BEHANDELING

Er is vooralsnog geen bewijs voor het bestaan van een effectief antibioticum voor de behandeling van cryptosporidiose.

Bij immuuncompetente patiënten is behandeling niet nodig, echter bij persisterende diarree kan behandeling met nitazoxanide 2dd 500 mg ged. 3 dgn worden overwogen.

Bij immuungecompromiteerde patienten is herstel van eigen afweer de meest effectieve therapie eventueel gecombineerd met antibiotische behandeling.

Sources

  1. SWAB Guideline XVIII - Acute infectieuze diarree
  2. NVP therapierichtlijn 2020_26.pdf

    Therapierichtlijn Parasitaire infecties 2020, Nederlandse Vereniging voor Parasitologie

Menu position
Metadata

Swab vid: G-7955.3
Updated: 01/28/2021 - 17:38
Status: Published