gastroenteritis - Campylobacter spp.

Advices

≥ 18 years
Priority Medication Remarks
Medication:

azitromycine po 500mg 1dd 3 days

Comments

BEHANDELING

Milde tot matig ernstige acute infectieuze diarree bij gezonde personen is over het algemeen een ‘self-limiting’ disease en behoeft in principe geen antibiotische behandeling. Antibiotische behandeling is alleen geïndiceerd bij aanhoudende of hoge koorts, bij dysenterie, of als de patiënt immuungecompromitteerd is.

Vroegtijdige behandeling kan verkorting van ziekteduur opleveren, uitgestelde behandeling leidt alleen tot verkorting van de uitscheidingsduur.

Sources

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-7950.2
Updated: 07/31/2015 - 09:15
Status: Published