Clostridium difficile

Advices

≥ 18 years
Priority Medication Remarks
Priority:
1st choice
Medication:

metronidazol po 500mg 3dd 10 days

Remarks: Niet-ernstige CDI
Priority:
1st choice
Medication:

vancomycine po 250mg 4dd 10 days

Remarks:

Ernstige CDI

Comments

BEHANDELING

Bij milde klachten kan worden volstaan met het staken van eventueel uitlokkend antibioticum. In veel van deze gevallen treedt spontaan herstel op.

Bij ernstige infectie met noodzaak tot parenterale behandeling: 
- metronidazol iv  500 mg 3dd, aangevuld met intraluminaal (maagsonde of clysma’s) vancomycine 500 mg 4dd
 
Bij 1e recidief:
- herhaal behandeling, recidieven lijken vrijwel nooit voort te vloeien uit resistentie
 
Bij multipele recidieven:
- afbouwschema vancomycine: eerste week na regulieretherapie 125 mg 4 dd, tweede week 125 mg 2 dd, derde week 125 mg 1 dd, vervolgens nog 1-2 weken tweemaal per week vancomycine 250-500 mg po
- fidaxomicine po 200 mg 2dd 10 dagen
- toediening donorfaeces

Sources

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-7939.3
Updated: 12/02/2015 - 16:53
Status: Published