sepsis, bij centrale lijn (geen neutropenie)

Advices

≥ 18 years
Priority Medication Remarks
Medication:

flucloxacilline iv 1000mg 6dd

+

aminoglycoside iv 1dd

Comments

Duur behandeling afhankelijk van verwekker en wel of niet verwijderen lijn

Flucloxacilline: continue intraveneuze toediening heeft de voorkeur; indien > 80kg: flucloxacilline iv ophogen tot max. 12gr.

Sources

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-7748.2
Updated: 12/03/2015 - 10:29
Status: Published