sepsis - S.aureus

Advices

≥ 18 years
Priority Medication Remarks
Medication:

flucloxacilline iv 1000mg 6dd

Comments

Flucloxacilline: continue intraveneuze toediening heeft de voorkeur; indien > 80kg: flucloxacilline iv ophogen tot max. 12gr.

Bij ongecompliceerde S. aureus bacteriëmie: minimaal 14 dagen intraveneus behandelen, ook na verwijdering of behandeling van de bacteriëmie bron. 

Bij gecompliceerde S. aureus bacteriëmie: overleg dienstdoende arts-microbioloog.

Sources

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-7744.1
Updated: 12/03/2015 - 10:27
Status: Published