varicella - waterpokken

Advices

≥ 18 years
Priority Medication Remarks
Medication:

aciclovir iv 10mg/kg 3dd 7 to 10 days

or

valaciclovir po 1000mg 3dd 7 to 10 days

Comments

Behandeling alleen geindiceerd bij immuundeficientie, neonaten, volwassenen, zwangerschap

Zo nodig iv starten en po vervolgen

Bij indicatie voor post-expositie profylaxe, zie link

Sources

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-6901.2
Updated: 05/23/2016 - 17:41
Status: Published