sepsis, bij neutropenie

Advices

≥ 18 years
Priority Medication Remarks
Priority:
1st choice
Medication:

piperacilline/tazobactam iv 4000/500mg 3dd 7 to 10 days

+

gentamicine iv 1dd

Remarks:

Community-acquired en nosocomiale sepsis en neutropenie

Priority:
1st choice
Medication:

meropenem iv 1000mg 3dd 7 to 10 days

Remarks:

Community-acquired en nosocomiale sepsis en neutropenie

Comments

Definitie neutropenie: granulocyten <0.5 x 109/L met een verwachte duur van meer dan 3 dgn. Dit zal met name, maar niet uitsluitend, voorkomen bij hemato-oncologische patiënten.

 

Vancomycine iv 1000mg 3dd toevoegen bij ernstige sepsis indien:

- ernstige mucositis onder penicilline prophylaxe

- sterke verdenking infectie centrale lijn

Breed-spectrum antibiotica staken na 72 uur bij klinisch stabiele patiënten, indien er geen klinisch of microbiologisch bewijs voor infectie is onafhankelijk van persisteren koorts. Hervat eventuele selectieve decontaminatie.

Sources

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-498060.2
Updated: 09/28/2019 - 15:15
Status: Published