gastroenteritis - Giardia lamblia

Advices

≥ 18 years
Priority Medication Remarks
Medication:

metronidazol po 500mg 3 dd 7 days

Medication:

albendazol po 400mg 1dd 5 days

Remarks:

Bij onvoldoende effect en recidief

≥ 18 years

Indications: Bestaande zwangerschap

Priority Medication Remarks
Medication:

paromomycine po 500mg 3dd 7 days

Comments

Symptoomloos dragerschap komt veel voor en behoeft geen behandeling. De behandeling van asymptomatische familieleden ter voorkoming van transmissie is niet zinvol.

 

Wanneer na antibiotische behandeling diarree aanhoudt of opnieuw optreedt is de oorzaak vaak lactose intolerantie, fecesdiagnostiek kan worden herhaald om re-infectie uit te sluiten.

Paromomycine is in Nederland niet geregistreerd maar is een zogeheten "ZFW-middel". Een artsen verklaring kan nodig zijn.

Albendazol is geregistreerd voor kinderen vanaf 6 jaar. Bij kinderen tussen 1 en 6 jaar is albendazol wereldwijd uitvoering gebruikt en kan overwogen worden.

Sources

  1. SWAB Guideline XVIII - Acute infectieuze diarree
  2. Behandeling Importziekten, P.A. Kager (ed), AMC, Amsterdam, 2004; update 2016

  3. NVP SWAB therapie parasitaire infecties def 2016 SWABID.pdf

    Therapierichtlijn Parasitaire infecties 2016. Ned. Vereniging voor Parasitologie.

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-498044.2
Updated: 09/28/2019 - 15:12
Status: Published